Aanmelding leerlingen

Een kind dat vóór augustus 2024 drie jaar wordt, kan al aangemeld worden voor het cursusjaar 2024-2025. Deze aanmelding hebben we graag vóór 30 januari 2024 binnen. 
U kunt een aanmeldingsformulier 
hier downloaden of opvragen bij de administratie van school. Telefoon: (055) 534 470 04 of e-mail: info@ebenhaezerschool.eu Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u dan in februari.