Nieuws

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Schoolfilm
Lees meer
Contactavonden
In de agenda van de laatste Schakel hebben we de verkeerde datum bij de tweede contactavond geze ...
Lees meer
Inning ouderbijdrage
De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) zal in de loop van deze week namens de sch ...
Lees meer
Waterpokken
Bij kinderen op onze school zijn waterpokken geconstateerd.Waterpokken zijn besmettelijk. Het is ...
Lees meer
Krentenbaard
Bij kinderen op onze school is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is besmettelijk.
Lees meer
Rapport
Op donderdag 6 februari ontvangen de kinderen hun rapport.
Lees meer
Leerling Volgsysteem (LVS)
n de komende weken worden verschillende Cito-toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 zijn dit d ...
Lees meer
Programmeren
De afgelopen jaren hebben steeds meer kin-deren op school leren programmeren, in de klas of bij ...
Lees meer
Aanmelding leerlingen
Hoopt uw kind dit schooljaar 3 jaar te worden? Dan kunt u hem of haar al aanmelden bij ons op sc ...
Lees meer