Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
De oudergeleding is gekozen uit ouders van leerlingen van de locatie Apeldoorn. De personeelsgeleding wordt gevormd door personeelsleden van de school die door het personeel zijn gekozen.

De MR geeft advies over onderwerpen en beleid die met de locaties te maken hebben. Vanuit de MR van de locatie Apeldoorn en de MR van de locatie Teuge is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gekozen. De GMR adviseert bij locatieoverstijgend en algemeen beleid.

Op deze pagina houdt de MR u op de hoogte van alles wat met de medezeggenschapsraad te maken heeft. Wanneer u een onderwerp op de agenda van de (G)MR wilt hebben, kunt u het contactformulier hier onder invullen. Deze is ook beschikbaar voor andere vragen of opmerkingen.

Oudergeleding MR:

  • Mw. G.E. Bart-Achterstraat, Apeldoorn
  • Mw. H.M.M. de Leeuw-Boogaard
  • Dhr. L. Wiltink, Beekbergen

 

Personeelsgeleding MR:

  • Mw. E. Bonestroo, Apeldoorn
  • Mw. H.D. Gerritsen, Terwolde
  • Mw. E. Simonse-Schreurs, Apeldoorn

 

GMR:

  • Mw. E. Bonestroo, Apeldoorn
  • Mw. G.I. Wilbrink-van Baren
  • Dhr. L. Wiltink, Beekbergen


CONTACTFORMULIER: