Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
De oudergeleding is gekozen uit ouders van leerlingen van de locatie Apeldoorn. De personeelsgeleding wordt gevormd door personeelsleden van de school die door het personeel zijn gekozen.

De MR geeft advies over onderwerpen en beleid die met de locaties te maken hebben. Vanuit de MR van de locatie Apeldoorn en de MR van de locatie Teuge is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gekozen. De GMR adviseert bij locatieoverstijgend en algemeen beleid. 

Het jaarverslag van 2023 is hier te vinden. Wanneer u een onderwerp op de agenda van de (G)MR wilt hebben, kunt u het contactformulier hier onder invullen. Deze is ook beschikbaar voor andere vragen of opmerkingen.
 

Oudergeleding MR:

  • Mw. G.E. Bart-Achterstraat, Apeldoorn
  • Dhr. M. Boer, Apeldoorn
  • Mw. H.M.M. de Leeuw-Boogaard

 

Personeelsgeleding MR:

  • Mw. E. Bonestroo, Apeldoorn
  • Mw. H.D. Gerritsen, Terwolde
  • Mw. E. Simonse-Schreurs, Apeldoorn

 

 

GMR:

  • Mw. E. Bonestroo, Apeldoorn
  • Mw. G.I. Wilbrink-van Baren
  • Mw. G.E. Bart-Achterstraat, Apeldoorn


 

CONTACTFORMULIER: