Groep 5Hier is groep 5 2019-2020 van de Eben-Haëzerschool te Apeldoorn.

Vijfentwintig jongens en meisjes en twee juffen. Aan het begin van het jaar zijn we naar park de Hoge Veluwe geweest om elkaar beter te leren kennen. Dat was een gezellige start van het jaar. We hopen op een leuk en leerzaam jaar met veel nieuwe vakken zoals: natuur en techniek, aardrijkskunde en topo en geschiedenis! Ook willen we dit jaar zoveel mogelijk kilometers gaan lezen. We leggen graag aan u uit waarom we dat belangrijk vinden. We zullen op de nieuwe schoolsite foto’s en berichten plaatsen zodat u een beetje weet hoe het met ons gaat! Tot ziens.

Hartelijke groet van groep 5, juf De Jong en juf Van der Schee